Applaus - Mød Projektstøtteudvalget for musik og scenekunst

50kroner

Gratis med abonnement

Mød Projektstøtteudvalget for musik og scenekunst

Indhold

Mød udvalgslederne fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for musik og scenekunst. Der er nu gået 1 år, siden de tiltrådte, med uddelinger og udarbejdelse af strategier. Derfor er vi nysgerrige på: Hvordan ser udvalgene på publikumsudvikling, og hvad forventer de af ansøgerne?  

De to udvalgsledere har også nogle spændende organisationer bag sig, derfor vil det være naturligt også at høre dem, om de selv arbejder med publikumsudvikling i deres respektive organisationer, hvor meget de kender til emnet, og er de first movers eller mangler de viden og redskaber til at iværksætte de rigtige tiltag? Ville de kunne udføre nogle af de publikumsudviklende tiltag, som skrives i ansøgninger, de nu er sat til at læse?

Bliv klogere sammen med os og udvalgslederne og bidrag til snakken.

Panelet består af Rikke Øxner, direktør for Aarhus Festuge, og Gitta Malling, teaterdirektør på Limfjordsteatret.

Panelet vil blive modereret af Lene Struck-Madsen, leder af Applaus.

Applaus netværksmøder præsenteres i samarbejde med Dansk Kulturliv, som er en alliance mellem flere af kulturlivets branche- og interesseorganisationer. Dansk Kulturliv tæller i dag tilsammen mere end 1000 kulturinstitutioner, -virksomheder og -foreninger i Danmark, der sammenlagt har over 60 millioner publikummer.

Applaus’ netværksmøder i Jylland præsenteres i samarbejde med Scenet, som har til formål at synliggøre, styrke og udvikle scenekunsten i Region Nord, Midt og øvrige Jylland. Projektet, der er finansieret af Region Nord- og Midtjylland, sætter fokus på den regionale scenekunsts kulturpolitiske vilkår, dens kunstneriske fornyelse og publikumsudvikling.

 

Om paneldeltagerne

Om paneldeltagerne:

Rikke Øxner er født i 1965 og opvokset i Rødovre. Rikke er uddannet cand.mag. i massekommunikation og kultur fra Københavns Universitet. Rikke har stor erfaring med festivalledelse og med det danske såvel som til det internationale musikliv i kraft af sit virke gennem 20 år på Roskilde Festival, heraf 12 år som musikchef/kunstnerisk direktør. Rikke var i 1998 medstifter af den fælleseuropæiske festivalorganisation Yourope, som i dag tæller over 100 festivaler fra hele Europa. I de seneste 7 år har hun været direktør for Aarhus Festuge. Rikke er udpeget af kulturministeren til Statens Kunstfond, hvor hun er vicebestyrelsesleder og udvalgsleder for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Gitta Malling er født 1966 i Rødovre, student fra Sønderborg Statsgymnasium. Hun er uddannet i skuespil og teaterinstruktionpå på L’Ecole Philippe Gaulier i London og v. skuespiller Natasja Kavtaradze, specialiseret i Stanislawski. Har siden 1992 været freelance instruktør. Fra 2001 har Gitta været direktør for Limfjordsteatret, som har scenekunsthuse i både Thisted og Morsø kommuner. Hun er ydermere udpeget som bestyrelsesleder for Statens Kunstfond af kulturministeren Ane Halsboe-Jørgensen fra januar 2022 og derudover også udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Gitta var fra 2011 – 2016 formand for TIO (Teatrenes interesseorganisation). Har siddet i flere bestyrelser for blandt andet Københavns Teater, Teatercentrum, Horsens Dramaturgiat og Udviklingsplatformen for Scenekunst.

    Tilmeld dig vores