Applaus - Applaus Elite

Applaus Elite

Treårigt forløb for teatre, spillesteder, orkestre og museer. *Prisen forudsætter en bindende treårig deltagelse.

35.000kr. ex moms årligt over tre år.*

Applaus Elite

Treårigt forløb for teatre, spillesteder, orkestre og museer. *Prisen forudsætter en bindende treårig deltagelse.

Indhold

Applaus udbyder fra 2023 et treårigt eliteforløb målrettet teatre, spillesteder, orkestre og museer med en professionel administration, der ønsker at indgå i et længerevarende og mere dybdegående forløb omkring publikumsudvikling. 

Med udgangspunkt i de deltagende institutioners strategiske målsætninger for publikumsudvikling vil de modtage den målrettede faglige sparring og undervisning, der skal til for at sikre, at de når deres respektive mål. 

Applaus’ Eliteforløb er målrettet kulturinstitutioner og udbyder undervisning, workshop og vejledning for:
Ledelse, både økonomi/administration og kunstnerisk, bestyrelse og kommunikation/salg. 

Eliteforløbet inkluderer: 

 • 6 måneders workshopforløb med konsulentfirmaet Will&Agency 
 • 2 årlige seminardage for direktion og bestyrelse 
 • Dataaktiveringsforløb i hele perioden (tre år) 
 • 10 ugers udviklingsforløb ”Fremtidens Publikumsudviklere” for en medarbejder 
 • (Valgfrit) Applaus abonnement  med mulighed for at tilmelde 1 deltager gratis til Applaus’ øvrige kurser samt deltage gratis i vores årlige publikumsundersøgelse 

Om forløbet

Applaus’ Elite er et tre-årigt undervisningsforløb, der vil give de deltagende institutioner:

 • Viden om og forståelse for teoretiske bidrag inden for strategisk publikumsudvikling, kulturbrugeradfærd, forretningsudvikling og innovation
 • Færdigheder og metodiske tilgange til publikumsudvikling, kulturforbrugeradfærd, forretningsudvikling og innovation
 • Kompetencer i forhold til at vælge og begrunde forskellige metodiske tilgange til publikumsudvikling, kulturforbrugeradfærd, forretningsudvikling og innovation
 • Deltagelse i et udviklingsforløb, der inddrager de nyeste teknoantropologiske tilgange til publikumsudvikling

Deltagerne inddeles i 3 hold med forskellige opstartstidspunkter:

 • Hold 1 (med opstart august 2023)
 • Hold 2 (med opstart januar 2024)
 • Hold 3 (med opstart august 2024)

Der vil være en række fælles seminarer undervejs på tværs af de 3 forløb.

Workshopforløbet Mød publikum gennem AI og antropologi

Konsulentfirmaet Will & Agency har gennem de seneste år udviklet en ny tilgang til publikumsudvikling i kunst- og kulturbranchen, hvor deres kombination af AI-analyser og antropologisk indsigt har fundet en naturlig plads mellem de kunstneriskes ambitioner og kommercielle interesser. Som en del af Applaus Elite vil din organisation blive en del af det halvårlige kursusforløb, hvor deltagerne involveres i metodetræning og arbejder med, hvordan publikums tanker, følelser og holdninger kan give relevant input både i den kreative udvikling samt i det målrettede arbejde med at række ud efter publikum i marketing- og lanceringsarbejdet.  Alt sammen med suverænt udgangspunkt i jeres konkrete og individuelle udviklingsprojekter. 

Målgruppe

Applaus Elite henvender sig til teatre, spillesteder, orkestre og museer med en professionel administration, der ønsker at indgå i et længerevarende og endnu mere dybdegående forløb omkring publikumsudvikling, og som er klar til at investere tiden og medarbejderressourcer i projektet.

Hvad kræver det?

For at få det optimale ud af Applaus’ Eliteforløb kræver det, at den enkelte institution afsætter tid til at indgå i de enkelte forløb.

Foruden prisen på 35.000 kr. ex moms årligt skal hver organisation bidrage med:

 • Én kontaktperson som kan varetage kommunikationen mellem Applaus og jeres organisation.
 • Ledelse og bestyrelse deltager på de to årlige seminarer (7. juni og 28. november)
 • Ledelse og kunstnerisk hold og kommunikation/marketing (max fire personer) deltager i workshopforløbet med Will & Agency
 • Du og din organisation bidrager med interview og data med henblik på at dokumentere udvikling ifb. følgeforskning

Det får jeres organisation ud af at deltage

I Applaus Elite vil hver deltagende institution deltage i forskellige workshops og undervisningsforløb målrettet forskellige dele af organisationen. Eliteforløbet er således et helstøbt forløb, der vil skabe fælles indblik og viden om det strategiske arbejde med publikumsudvikling fra bestyrelse og direktion til medarbejderniveau. Det vil give bestyrelsen en unik mulighed for både at følge det strategiske arbejde i organisationen endnu tættere, få indblik i ny viden og faglige værktøjer, sparre med ledelsen om, hvordan det bedst muligt implementeres i organisationen. Arbejdet med Elite kan bruges i organisationens dialog med f.eks. den offentlige institution, der bidrager med driftsstøtte og i fondsansøgninger, kan det styrke beskrivelsen af, hvordan organisationen arbejder med publikumsudvikling og data. 

Vær opmærksom på

 • At du i ansøgningen skal angive, om du foretrækker at komme på Hold 1, 2 eller 3.
  Vær opmærksom på, at vi ikke på forhånd kan garantere, at du får dit ønske opfyldt.
 • Alle ansøgninger indsendt efter deadline vil ikke blive taget i betragtning.
 • At ansøgningsskemaet skal være underskrevet af den ansvarlige leder på institutionen.
 • At du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • At du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning.

OBS:

Applaus’ Elite starter i august 2023, hvoraf de første 7 institutioner skal være med på første hold.

Vigtige datoer

Hold 1 

Dato  Aktivitet  Deltagere 
     
15. august 2023  Opstart på forløbet: Mød publikum gennem AI og Antropologi  ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing 
7. september  Workshopdag: Mød publikum gennem AI og Antropologi  ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing 
10. oktober  Workshopdag: Mød publikum gennem AI og Antropologi  ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing 
15. november  Afsluttende workshopdag: Mød publikum gennem AI og Antropologi  ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing 
28. november  Seminardag  Ledelse + bestyrelse 
2024  Adgang og Aktivering af Data   
  En medarbejder på institutionen vil følge FPU1   
2025  Adgang og Aktivering af Data   
  Afslutning og evaluering af forløb   

Hold 2 

Dato  Aktivitet  Deltagere 
28. November  Seminardag  Ledelse og bestyrelse 
2024  Opstart på forløbet: Mød publikum gennem AI og Antropologi  ledelse, kunstnerisk hold og kommunikation/marketing 
  En medarbejder på institutionen vil følge FPU1   
  Adgang og aktivering af data   
2025  Adgang og Aktivering af Data   
  Afslutning og evaluering af forløb   

 

Datoerne for hold 3 annonceres snarest 

  Tilmeld dig vores